Boldøvelse
Ekstension
Skulder undersøgelse
Sidebro-øvelse

 

Konsultation hos fysioterapeuterne

Det ”normale” forløb

I princippet er ingen forløb normale. Ethvert forløb er bygget op omkring den enkeltes behov. Men som udgangspunkt for et forløb ved vores fysioterapeuter ligger en skabelon. Den er bygget op omkring følgende elementer: anamnese (sygehistorie), holdningsanalyse, funktionsundersøgelse, biomekanisk analyse, specifikke tests, behandling/træning, forebyggelse. Gennem denne opbygning afdækkes patientens problem og årsagen til dets opståen. For en succesfuld behandling er det essentielt, at patienten kan forstå sammenhængen mellem årsag og symptomer, hvorfor vi bruger meget tid på at forklare dette.

På baggrund af undersøgelsen iværksættes herefter behandling/træning. Ethvert forløb sluttes af med forebyggende initiativer.

Opfølgning på kiropraktisk behandling

I naturlig forlængelse af et behandlingsforløb ved én af kiropraktorerne ligger en eller flere konsultationer ved vores fysioterapeuter. Målet med den eller disse vil være at stabilisere tilstanden gennem træning og ligeledes at undgå tilbagefald.

Øvelsesprogrammet som er produktet af en konsultation ved en af vores fysioterapeuter bliver sammensat ud fra en grundig undersøgelse og biomekanisk analyse, som skal afdække hvilke strukturer/muskler, der er svage og hvilke, der evt. er for stramme. Øvelsesprogrammet skal så over tid ændre på denne ubalance.

Vi gør en dyd ud af en instruere øvelserne grundigt, således at de derhjemme kan udføres med god kvalitet og deraf en større effekt.

Genoptræningen kan evt udføres på hold. Se under ”Træning