Forløb
Behandlingsforløb

BEHANDLINGSFORLØBET HOS OS

 

Ved opstart som ny patient hos os vil du som udgangspunkt først komme ind til en kiropraktor med mindre, du har et specifikt ønske om at komme til en fysioterapeut. Der afsættes god tid til den første konsultation, da det er vigtigt, at der er tid til at stille de rigtige spørgsmål vedrørende dit problem og dit generelle helbred samt til at lave en grundig undersøgelse.

 

Når den indledende gennemgang af dit helbred er overstået, vil du blive undersøgt grundigt. Kiropraktoren vil se på din holdning og på, hvordan du bevæger dig. Der vil blive foretaget forskellige tests afhængig af problemområdet, og der foretages også oftest neurologisk undersøgelse, hvor man undersøger følesans, kraft og reflekser. Der kan endvidere testes andre nerver og evt. måles blodtryk eller lyttes til hjerte og lunger. Vi foretager også en bevægeundersøgelse, hvor kiropraktoren mærker på muskler og leds bevægelighed og funktion.

 

Hvis kiropraktoren skønner, at røntgenundersøgelse eller ultralydsundersøgelse er nødvendig, vil dette blive foretaget, ligesom kiropraktoren kan henvise dig til MR-skanning, såfremt der er indikation for det.

 

Når alle nødvendige undersøgelser er foretaget, vil der blive lagt en plan for det videre forløb. Dette kan involvere behandling hos kiropraktor eller videre henvisning til en af fysioterapeuterne.

 

I mange tilfælde vil der blive tale om kombineret kiropraktik og fysioterapi, det vi kalder tværfaglig behandling. De kombinerede forløb er oftest for folk, der har haft problemer igennem et længere stykke tid, eller hvor problemerne har tendens til at komme igen med mellemrum. Her er fysioterapi et meget vigtigt forebyggende og genoptrænende tiltag. Oftest starter man med kiropraktisk behandling, så ens smerte- og funktionsniveau kan bedres så meget, at man kan få det mest optimale træningsforløb.

 

Såfremt kiropraktoren vurderer, at det primært er en fysioterapeutisk problemstilling, taler kiropraktor og fysioterapeut sammen, og forløbet kører videre i fysioterapeutisk regi. Her vil fysioterapeuten lave yderligere undersøgelser og en træningsmæssig analyse og ud fra denne lægge en træningsplan.

 

Træning kan foregå individuelt, men den mest effektive form for træning er såkaldt superviseret træning, hvor man kommer til holdtræning hos os, så fysioterapeuten kan holde øje med en, mens man træner og herved korrigere øvelserne, så de til enhver tid er tilpasset ens niveau. Der findes hold for flere forskellige problemstillinger. Træning hos fysioterapeut forekommer oftest sideløbende med eller som afslutning på kiropraktisk behandling.

 

Er man eksisterende patient hos os, vil man i de fleste tilfælde være klar over, hvilken behandler der bedst kan afhjælpe ens problem. Er man i tvivl, kan man rette henvendelse til sin vanlige behandler og tale med denne om det.

 

Hartvigsen & Hein Rygcenter og Idrætsklinik, Vestergade 11 - 5000 Odense C, Tlf. 66 12 23 82, E-mail: info@rygklinik.dk