Mere om fysioterapi

MERE OM FYSIOTERAPI

 

Fysioterapeuten kommer på banen både når skaden er sket, og når det handler om forebyggelse og sundhedsfremme. Og når eliteidrætsfolk skal præstere det ypperste.

 

I fysioterapien ved Hartvigsen & Hein arbejder vi overordnet set med at genskabe naturlige og smertefrie bevægelser.

 

Fysioterapi er en interventionsform for bevægeapparatet, dvs. kroppens muskler og led, hvorved man kan genoptræne tabt funktion og få et bedre fysisk velvære.

 

Fysioterapi kan bestå af smertelindring, og/eller styrke- eller bevægelighedstræning. Den kan være rettet mod et specifikt led og/eller en specifik muskel. Omvendt kan interventionen også være målrettet specifikke funktioner.

 

Fysioterapi er således for alle, det være sig patienter

- der ikke er set i klinikken tidligere,

- der er i/har været i et kiropraktisk forløb

- der ønsker genoptræning efter operation

 

Fysioterapeutuddannelsen er en 3½ årig professionsbachelor.

 

Hartvigsen & Hein Rygcenter og Idrætsklinik, Vestergade 11 - 5000 Odense C, Tlf. 66 12 23 82, E-mail: info@rygklinik.dk