Forskning
Forskningsklinik

VI ER FORSKNINGSKLINIK

 

Vi er stolte af, at vi er tilknyttet Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB) i Odense som forskningsklinik. Det betyder, at vi på Rygcenteret deltager i forskellige forskningsprojekter, der alle har til formål at øge vores viden om de lidelser, der behandles hos kiropraktorer. Ligeså er tre af kiropraktorerne i gang med deltids P.hD.-studier.

 

Vi deltager også i forskningsprojekter i samarbejde med Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital.

 

Alle forskningsprojekter hos Hartvigsen & Hein er godkendte af Den Videnskabsetiske Komite for Region Syddanmark og Datatilsynet.

 

Det er frivilligt at deltage i forskningsprojekter, og man vil altid blive spurgt, før man indgår. Man vil altid være anonym i disse projekter. Vælger man at deltage, vil vi sammen være med til at skabe ny viden om undersøgelse og behandling af problemer i ryg, muskler og led til gavn for fremtidige patienter. Det vil ikke ændre den behandling man får, uanset om man siger ja eller nej til at deltage i et forskningsprojekt.

 

Nedenfor er beskrivelser af nogle af de projekter, vi allerede har været med i.

 

Kolikprojekt

I Danmark behandles hvert år ca. 10.000 børn under 1 år hos kiropraktor. Mange af disse har kolik, og selvom vi som kiropraktorer ser de gode resultater, vi kan opnå med den blide behandling, mangler der tilstrækkelig god forskning inden for dette område.

 

Projektet går kort ud på, at kolikbørn deles i hhv. en kontrolgruppe og en gruppe, der modtager behandling over en 2 ugers periode. I dette tidsrum udfylder forældrene spørgeskemaer omhandlende gråd, søvn, spisning mm. Efter de to uger oplyses forældrene om, hvorvidt deres barn har fået behandling eller været i kontrolgruppen. Har barnet været kontrol, tilbydes herefter samme behandling som børnene i den anden gruppe, så alle deltagende børn derfor får mulighed for at modtage behandling. Hos Hartvigsen & Hein er det Lisbeth, Tina og Kristina, der deltager som behandlende kiropraktorer. Vi er alle spændte på, om resultaterne vil pege i den retning, vi har en formodning om.

 

Læs mere om projektet på SDU’s hjemmeside - tryk HER.

 

Diagnosekodning i kiropraktorpraksis

For at bedre kommunikationen mellem de forskellige sundhedsprofesioner, er det vigtigt, at vi alle taler det samme sprog. I den henseende har vi været med til at teste implementeringen af brugen af ICPC-2-DK-koder for de forskellige tilstande, vi bruger i kiropraktorpraksis. Vi har brugt disse koder i mange år, og det er derfor dejligt at kunne være med at at forankre brugen af dem i praksis.

 

Slidgigt i knæ

Vi har over en 3-årig periode været røntgenklinik for 2 Ph.D-studerende, der begge lavede studier om effekten af træning for folk med slidgigt i knæet.

 

Bedre diagnostik af rygpatienter

Klinikkens kiropraktorer har deltaget i stort forskningsprojekt, hvis formål var at give mere sikker viden om, hvordan vi diagnosticerer rygpatienter. Projektet så blandt andet på en grundig undersøgelses betydning for patientens diagnose, hvilke patienter der skal have hvilken behandling, og hvordan det går rygpatienter på sigt. Projektet fulgte rygpatienterne ved hjælp af sms i et år, hvor de ugentlig blev spurgt om, hvordan deres ryg havde det. Det er et yderst spændende projekt, og det største kliniske forskningsprojekt udført på kiropraktorpatienter i verden. Vi var den klinik, der undersøgte flest patienter, og vi har fået god og brugbar viden fra projektet.

 

Kiropraktisk behandling af slidgigt i hoften

Vi var i 2010 involveret i et Ph.D-projekt, der undersøger effekten af kiropraktisk behandling af folk med begyndende slidgigt i hoften. På klinikken foretog vi røntgenundersøgelser af folk, der var henvist fra projektet.

 

Hvordan måler vi forbedringer i vores patienter?

I samarbejde med Syddansk Universitet, Rygcenter Syddanmark og Nordisk Institut for Kiropraktik har vi indsamlet data på 300 patienter som led i et PhD-projekt. Formålet med projektet var at finde ud af, hvordan vi bedst måler forandringer i rygpatienters tilstand, og hvor store disse forandringer skal være, for at de er relevante for patienterne. En af konklusionerne var, at den bedste måde at vurdere forandringer hos patienter i privat kiropraktorpraksis er, at spørge fra gang til gang, hvordan personen har haft det siden sidste behandling.

 

Hartvigsen & Hein Rygcenter og Idrætsklinik, Vestergade 11 - 5000 Odense C, Tlf. 66 12 23 82, E-mail: info@rygklinik.dk