Rygbehandling
Sidebro
Rygcenter
Skulder undersøgelse


Rygcenterets udgangspunkt er en af de ældste kiropraktorklinikker i Danmark og den ældste i Odense. Kiropraktorklinikken blev startet i 1925 af Aage Hermansen, og Steen Lundbye videreførte den i 1958. Lisbeth Hartvigsen kom til i 1997 og overtog klinikken i 2000. Tina Hein Lauridsen kom til i 2003 og blev medindehaver i 2005. I 2011 skiftede vi navn fra Hartvigsen og Hein Kiropraktorerne til Hartvigsen & Hein Rygcenter og Idrætsklinik og flyttede fra Kongensgade 13 til den nuværende beliggenhed i Vestergade 11.

De sidste mange år har vi været i en kontinuerlig udvikling, hvor nye undersøgelses-, behandlings- og træningsformer er blevet indført. Dette har medført behov for både flere behandlere og også større lokaler. Vi råder nu over 7 behandlingsrum og en stor træningssal samt helt nyt røntgenanlæg med digital fremkaldelse og nyt udstyr til ultralydsskanning. Samarbejdet med byens læger og fysioterapeuter er ligeledes blevet kraftigt udbygget. Derudover er vi med i flere former for samarbejde med lokale sygehuse, f.eks. Rygcenter Syddanmark i Middelfart, og vi deltager løbende i forsknings- og udviklingsprojekter.

Vi fungerer desuden som praktik- og uddannelsessted for studerende ved Syddansk Universitet.

På Hartvigsen & Hein Rygcenter og Idrætsklinik er tradition og erfaring kombineret med nyeste viden
– din sikkerhed for et godt resultat.


Rygcenterets behandling er evidensbaseret. Det vil sige, at vores behandling til stedse er baseret på nyeste forskning kombineret med vores kliniske erfaring og under hensyntagen til den enkelte patient.

Rygcenteret er i konstant udvikling, og vi retter løbende vores behandlings- og træningsprincipper til, når der kommer nye anbefalinger.


På Rygcenteret lægger vi vægt på kommunikation og samarbejde.

Vi har de senere år kraftigt udbygget samarbejdet med byens læger. Dette betyder ofte kortere og bedre koordinerede behandlingsforløb. Når der er behov for det, er der skriftlig eller mundtlig kommunikation mellem os og din praktiserende læge, ligesom din læge får en tilbagemelding fra os efter endt behandlingsforløb, såfremt du ønsker det.

Vi har ligeledes et frugtbart samarbejde med flere af byens fysioterapeuter, sundhedsplejersker, massører og zoneterapeuter.

God kommunikation skaber tryghed og sammenhæng i ethvert behandlingsforløb.


Røntgen

Rygcenteret har helt nyt røntgenanlæg med digitaliseret fremkaldning. Patienter modtages gerne med henblik på røntgen, såfremt en skriftlig røntgenindikation foreligger. Der er ingen ventetid på røntgenundersøgelse.

Røntgenundersøgelse er tilskudsberettiget fra den offentlige sygesikring og fra Sygeforsikringen “Danmark”.

Ultralyd
Rygcenteret har helt nyt ultralydsudstyr, der kan benyttes til skanning af så godt som alle områder af kroppen. Ultralyd er suverænt til diagnosticering af problemer i ekstremiteterne (arme og ben). Patienter modtages gerne med henblik på ultralyd, såfremt en skriftlig indikation foreligger. Der er ingen ventetid på ultralydsundersøgelse.

MR
Kiropraktorerne har henvisningsret til MR-skanning i offentlig regi. Henvisning til MR foretages, når kiropraktoren finder indikation herfor, hvorfor en henvisning til MR kræver en forundersøgelse hos kiropraktoren. Ved indikation for skanning laver kiropraktoren en skriftlig henvisning, der sendes til den ønskede radiologiske afdeling, der så indkalder til undersøgelse.

Sundhedsforsikringer betaler som regel for MR-skanninger. Har du en sundhedsforsikring og ønsker en MR-skanning foretaget via denne, har vi samarbejde med Center for Rygkirurgi (efter fusion i 2014 kaldet CFR Hospitaler) i Pantheonsgade. På samme vis som ved henvisning i offentlig regi laver kiropraktoren en skriftlig henvisning med indikation for skanning, som skal medbringes til Center for Rygkirurgi. Man skal selv sørge for at bede om en kopi af skanningen, når denne er foretaget og medbringe den til kiropraktoren. Dokumentation for betaling gennem forsikring skal medbringes til Center for Rygkirurgi.

Du kan læse mere om Center for Rygkirurgi her.