Træningssal
Behandling børn
Rygcenter Hartvigsen & Hein
Baby

 

Sygesikringsbevis/sundhedskort skal medbringes hver gang til registrering inden behandling og/eller træning.

Der afregnes efter hver behandling og/eller træning. Vi modtager kontant og Dankort.

Har du en sundhedsordning eller får betalt behandling og/eller træning via forsikringsselskab, kan vi afregne direkte med dem. Vi skal i disse tilfælde have bekræftelse fra sundhedsforsikringen eller forsikringsselskabet om, at de dækker udgifterne hos os. Du bedes medbringe en sådan bekræftelse til den første konsultation.

Ved massage skal man selv medbringe et håndklæde til at ligge på.

Afbud skal meddeles Rygcenteret – tlf.: 66 12 23 82 – så hurtigt som muligt, så vi kan disponere tiden til anden side. Meddeles et afbud senere end kl. 9.00 på behandlingsdagen, kan der blive opkrævet et gebyr.

Der afregnes efter hver behandling og/eller træning. Vi modtager kontant og Dankort.

Honorarer samt sygesikringens tilskud vedrørende kiropraktorbehandling og holdtræning.

Honorarer samt sygesikringens tilskud til forløbspakker vedrørende lumbal og cervikal diskusprolaps samt lumbal stenose.

Honorarer samt tilskud fra Sygeforsikring Danmark vedrørende fysioterapi.

Der ydes tilskud fra Sygeforsikring Danmark til kiropraktisk behandling samt træningsforløbene på Rygcenteret. Aktuelle tilskud findes på Danmarks hjemmeside.

Kontrolstatistikken fra Region Syddanmark har de seneste seks år vist, at patienter her på Rygcenteret betaler omkring 10% mindre i gennemsnit for et behandlingsforløb sammenlignet med landsgennemsnittet. I 2015 var besparelsen 10% og for folk på kronikerordningen hele 15%. Vi er selvfølgelig både glade og stolte over dette resultat og betragter det som en bekræftelse på vores anstrengelser for at give den rette behandling på det rette tidspunkt og i det rette omfang.

Massage varetages af fysioterapeuterne og koster kr. 345 for 30 minutter. Er man medlem af Sygeforsikring Danmark, gives et tilskud på kr. 88, så egenbetalingen bliver kr. 257.

Pr. 1. januar 2012 blev arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringsordninger gjort skattepligtige for medarbejderne. Lovgivningen giver imidlertid mulighed for, at dele af udgiften til behandlerforsikringer fortsat er omfattet af skattefrihed, bl.a. når det drejer sig om arbejdsrelaterede skader. Andre ordninger med arbejdsgiverbetalte behandlinger i forbindelse med arbejdsrelaterede skader vil fortsat være skattefri.

Det er nemt at tilbyde kiropraktik og/eller fysioterapi som personalegode. Medarbejderen kan selv kontakte en kiropraktor eller fysioterapeut efter eget valg. Arbejdsgiveren kan også vælge at lave en fast samarbejdsaftale med en eller flere lokale kiropraktorer eller fysioterapeuter. Når behandlingen er udført og afsluttet, sendes regningen direkte til arbejdsgiveren.

Aktuelt har vi samarbejdsaftaler med bl.a.

Tommerup Erhvervspark
Rea Automatdrejning
m.fl.

Professionelle behandlinger hos en kiropraktor og/eller fysioterapeut kan give mere tilfredse medarbejdere, større arbejdsglæde og færre sygedage. Et nyt personalegode i kampen om at rekruttere og fastholde værdifulde medarbejdere.

Ved behandling af babyer beder vi dig hver gang medbringe en dyne eller et tæppe, som barnet kan ligge på.

Vi har puslefaciliteter på vores ene toilet samt i venteområderne.

Ligeledes har vi vaskeklude og bleer i forskellige størrelser, hvis man skulle have glemt til eget brug.

Rygcenteret er tilmeldt kiropraktorvagtordningen, hvor det er muligt at få kiropraktisk behandling i weekender og på helligdage.

Ring på tlf. 70 20 36 42 mellem kl. 9-10, hvor du vil blive oplyst om hvilken kiropraktor, der har vagten den pågældende dag. Ændringer i weekendvagten kan ses på kiropraktorvagtens hjemmeside.

Vi gør opmærksom på, at der vil blive opkrævet et tillægsgebyr i weekender og på helligdage.