Rygmanipulation
Knæskade
Fodmanipulation
Dynamisk ekstension

 

Manipulation

Indledning

Manipulation af led er en behandlingsmetode, der har været anvendt siden oldtiden. De første dokumenterede beskrivelser af anvendelse af manipulation til rygsøjlen daterer sig således til oldtidens Egypten. Behandlingseffekt for en række lidelser og smerte tilstande i bevægeapparatet er veldokumenteret i mange kontrollerede undersøgelser og systematiske reviews. Manipulation er anbefalet som en af flere behandlinger for smerter i nakke og ryg i danske og internationale guidelines.

Manipulation anvendes primært af kiropraktorer, men er også anvendt af mange fysioterapeuter og nogle praktiserende læger (1). Hovedindikationerne for anvendelse af manipulation er smerter og funktionsindskrænkning i columna og bækken, visse former for hovedpine, iskias samt ved visse former for smerter og funktionsindskrænkning i de større perifere led (hofte, knæ, skulder og albue). Disse lidelser optræder hos mere end halvdelen af befolkningen hvert år og resulterer i betydelige samfundsmæssige omkostninger i form af sygefravær og helbredsbetingede pensioner (2).

Hvad er manipulation?

Ordet ”manipulation” har mange betydninger i det danske sprog og de færreste definerer det nok som en fysikalsk behandlingsmodalitet. Imidlertid er ”manipulation” betegnelsen for en behandling, hvor man med hænderne ved hjælp af et hurtigt impuls separerer ledfladerne i et synovialt/ægte led (3). Behandlingen ledsages af et hørbart ”knæk”, der angiver, at behandlingen er lykkes. Lyden fremkommer, fordi det intra-artikulære undertryk overkommes. I en manipulationsbehandling indgår således følgende elementer: En hurtig impuls med lav kraft (”high-velocity low-amplitude”), en separation af ledfladerne, en mekanisk respons i form af en hørbar lyd.

Virkningsmekanismerne bag manipulation er ikke fuldt ud kendte. Det vides, at manipulation nedsætter både selvopfattet og tryksmerte og endvidere giver større og mere flydende bevægelighed i den behandlede region. Der ud over har manipulation en række neurologiske virkningsmekanismer sandsynligvis gennem lokale inhibitoriske mekanismer (4).

Relevante behandlingsområder

Manipulation kan anvendes ved en lang række lidelser i bevægeapparatet herunder smerter i ryg og nakke med eller uden udstråling, smerter og artrose i ekstremiteter samt visse former for hovepine.

Nedenfor er angivet de lidelser, hvor manipulation i randomiserede kliniske undersøgelser og systematiske oversigtsarbejder er fundet at have effekt.

 

Lidelse Høj eller moderat evidens for positiv effekt. Patienter kan rådgives, at dette er en effektiv behandlings mulighed Favorabel men ikke entydig evidens for effekt.Patienter kan rådgives, at dette er en behandlingsmulighed i fraværet af anden effektiv behandling
Akutte lændesmerter (5;6)

X

Kroniske lændesmerter (6;7)

X

Iskias (6;8)

X

Coccyx smerter (6;9)

X

Torakale smerter (6)

X

Muskuloskeletale brystsmerter (10)

X

Akutte nakkesmerter (11;12)

X

Kroniske nakkesmerter (11;12)

X

Skuldersmerter (6;13)

X

Rotator cuff smerter (6;13)

X

Carpal tunnel syndrom (6)

X

Hofte artrose (6;14)

X

Knæ artrose (6;15)

X

Patellofemoral syndrom (16)

X

Ankel smerter (6;15)

X

Plantar fascitis (6;17)

X

Migræne (18)

X

Cervicogen hovedpine (18)

X

Cervicogen svimmelhed (19)

X

Kæbeleds problemer (20)

X

 

På baggrund af ovenstående evidens er manipulation anbefalet som behandling i en række internationale guidelines for lænderygsmerter (21-24) og nakkesmerter (25). Desuden er manipulation anbefalet som supplement til træning som behandling ved smerter i hofte og knæ (26).

Manipulation er desuden forsøgt anvendt ved en række ikke-muskuloskeletale lidelser som astma og hypertension, men her findes der ikke randomiserede kliniske studier, der dokumenterer effekten (6). Hvad angår spædbarnskolik er evidensen for effekten af manipulation ikke entydig (6).

Manipulation anvendes ofte i sammenhæng med andre former for behandling som massage og/eller øvelser og træning.

Hvornår kan man iagttage en effekt af manipulation?

En tidlig positiv respons på manipulation i form af smertelindring og/eller forbedret funktion er et godt prognostisk tegn (27). Hvis der ikke er bedring af patientens tilstand efter tre-fire behandlinger, bør diagnosen revideres eller anden behandling iværksættes (28).

Antal Behandlinger

Der er stor variation i antallet af behandlinger i de publicerede studier, og vi ved i dag ikke, hvad der er den optimale dosis. I langt de fleste tilfælde af akutte eller episodisk opblussende smerter vil 5-10 behandlinger være tilstrækkeligt men ved kroniske tilstande og hos ældre patienter kan der forekomme længerevarende forløb.

Kontraindikationer og bivirkninger ved manipulation

Kontraindikationer til manipulationsbehandling omfatter systemiske lidelser, der påvirker integriteten af vævet eller stabiliteten i rygsøjlen som fx svær osteoporose, frakturer, malignitet og visse autoimmune sygdomme.

Normale bivirkninger ved manipulationsbehandling omfatter kortvarig ømhed omkring det behandlede sted samt generel træthed (29). Sværere bivirkninger er ekstremt sjældne (30). Det er rapporteret om frakturer og nyopståede eller forværrede smerter oftest i forbindelse med mangelfuld diagnosticering. En uforudsigelig og meget sjælden bivirkning ved manipulation af nakken er dissektion af arterie vertebralis. Det er imidlertid uvist, om manipulation er den udløsende årsag i disse sjældne tilfælde (31).

Referencer

 1. Hurwitz E. Epidemiology: Spinal manipulation utilization. J Electromyogr Kinesiol. 2012 Jan 28. [Epub ahead of print].
 2. Muskel- og skeletsygdomme. Folkesundhedsrapporten. Copenhagen: Statens Institut for Folkesundhed; 2007. p. 101-16.
 3. Evans DW, Lucas N. What is “manipulation”? A reappraisal. Man Ther 2010;15:286-91.
 4. Evans DW. Why do spinal manipulation techniques take the form they do? Towards a general model of spinal manipulation. Man Ther 2010;15:212-19.
 5. Furlan AD, Yazdi F, Tsertsvadze A, Gross A, Van Tulder M, Santaguida L, Gagnier J, Ammendolia C, Dryden T, Doucette S, Skidmore B, Daniel R, Ostermann T, Tsouros S. A systematic review and meta-analysis of efficacy, cost-effectiveness, and safety of selected complimentary and alternative medicine for neck and low-back pain. Evid Based Compliment Alternat Med 2012;2012:953139.
 6. Bronfort G, Hass M, Evans R, Leininger B, Triano J. Effectiveness of manual therapies: the UK evidence report. Chiropr Osteopat 2010;18:3.
 7. Rubinstein SM, van Middelkoop M, Assendelft WJ, de Boer MR, van Tulder MW. Spinal manipulative therapy for chronic low-back pain: an update of a Cochrane review. Spine 2011;36:E825-46.
 8. Chou R, Huffman LH: Nonpharmacologic therapies for acute and chronic
  low back pain: a review of the evidence for an American Pain Society/
  American College of Physicians clinical practice guideline. Ann Intern Med 2007, 147:492-504.
 9. Maigne JY, Chatellier G, Faou ML, Archanbeau M. The treatment of chronic
  coccydynia with intrarectal manipulation: a randomized controlled study. Spine 2006;31:E621-27.
 10. Stochkendahl MJ, Christensen HW, Vach W, Høilund-Carlsen PF, Haghfelt T, Hartvigsen J. Chiropractic treatment vs self-management in patients with acute chest pain: a randomized controlled trial of patients without acute coronary syndrome. J Manipulative Physiol Ther 2012;35:7-17.
 11. Hurwitz EL, Carragee EJ, Velde van der G, Carroll LJ, Nordin M, Guzman J,
  et al: Treatment of neck pain: noninvasive interventions: results of the Bone and Joint Decade 2000-2010 Task Force on Neck Pain and Its Associated Disorders. J Manipulative Physiol Ther 2009, 32:S141-S175.
 12. Gross AR, Hoving JL, Haines TA, Goldsmith CH, Kay T, Aker P, et al: Manipulation and mobilisation for mechanical neck disorders. Cochrane
  Database Syst Rev 2004, CD004249.
 13. Green S, Buchbinder R, Hetrick S: Physiotherapy interventions for shoulder pain. Cochrane Database Syst Rev 2003, CD004258.
 14. Hoeksma HL, Dekker J, Ronday HK, Heering A, van der Lubbe N, Vel C, Breedveld FC, van den Ende CHM. Comparison of manual therapy and exercise therapy in osteoarthritis of the hip: A randomized clinical trial. Arth Rheum 2004;51:722-29.
 15. Brantingham JW, Bonnefin D, Perle SM, Cassa TK, Globe G, Pribicevic M, Hicks M, Korporaal C. Manipulative therapy for lower extremity conditions: update of a literature review. J Manipulative Physiol Ther 2012;35:127-66.
 16. Brantingham JW, Globe G, Pollard H, Hicks M, Korporaal C, Hoskins W: Manipulative therapy for lower extremity conditions: expansion of
  literature review. J Manipulative Physiol Ther 2009, 32:53-71.
 17. Cleland JA, Abbott JH, Kidd MO, Stockwell S, Cheney S, Gerrard DF, et al:
  Manual physical therapy and exercise versus electrophysical agents and exercise in the management of plantar heel pain: a multicenter randomized clinical trial. J Orthop Sports Phys Ther 2009, 39:573-585.
 18. Bronfort G, Nilsson N, Haas M, Evans R, Goldsmith CH, Assendelft WJ, et al:
  Non-invasive physical treatments for chronic/recurrent headache. Cochrane Database Syst Rev 2004, CD001878.
 19. Reid SA, Rivett DA, Katekar MG, Callister R: Sustained natural apophyseal glides (SNAGs) are an effective treatment for cervicogenic dizziness. Man Ther 2008, 13:357-366.
 20. Medlicott MS, Harris SR: A systematic review of the effectiveness of exercise, manual therapy, electrotherapy, relaxation training, and biofeedback in the management of temporomandibular disorder. Phys Ther 2006, 86:955-973.
 21. Savigny P, Watson P, Underwood M: Early management of persistent nonspecific low back pain: summary of NICE guidance. BMJ 2009, 338:b1805.
 22. Chou R, Huffman LH: Nonpharmacologic therapies for acute and chronic low back pain: a review of the evidence for an American Pain Society/American College of Physicians clinical practice guideline. Ann Intern Med 2007, 147:492-504.
 23. Chou R, Qaseem A, Snow V, Casey D, Cross JT Jr, Shekelle P, et al: Diagnosis and treatment of low back pain: a joint clinical practice guideline from the American College of Physicians and the American Pain Society. Ann Intern Med 2007, 147:478-491.
 24. National Institute for Health and Clinical Excellence: Low back pain: Early management of persistent non-specific low back pain. Clinical guideline 2009, 88.
 25. Childs JD, Cleland JA, Elliott JM, Teyhen DS, Wainner RS, Whitman JM, et al: Neck pain: Clinical practice guidelines linked to the International Classification of Functioning, Disability, and Health from the Orthopedic Section of the American Physical Therapy Association. J Orthop Sports Phys Ther 2008, 38:A1-A34.
 26. National Institute for Health and Clinical Excellence: Osteoarthritis: National clinical guideline for care and management in adults. Clinical guideline 59 2008.
 27. Axen I, Rosenbaum A, Robech R, Larsen K, Leboeuf-Yde C. The Nordic back pain subpoåulation program: can patient reactions to the first chiropractic treatment predict early favorable treatment outcome in nonpersistent low back pain? J Manipulative Physiol Ther 2005;28:153-8.
 28. Axen I, Jones JJ, Rosenbaum A, Lövgren PW, Halasz L, Laresn K, Leboeuf-Yde C. The Nordic back pain subpopulation program: validation and improvement of a predictive model for treatment outcome in patients with low back pain receiving chiropractic treatment. J Manipulative Physiol Ther 2005;28:381-5.
 29. Senstad O, Leboeuf-Yde C, Borchgrevink CF. Side-effects of chiropractic spinal manipulation: types, frequency, discomfort, and course. Scand J Peim Health Care 1996;14:50-3.
 30. Rubinstein S, Peerdeman SM, van Tulder MW, Riphagen I, Haldeman S. A systematic review of the risk factors for cervical artery dissection. Stroke 2005;36:336-8.
 31. Cassidy JD, Boyle E, Côté P, He Y, Hogg-Johnson S, Silver FL, Bondy SJ. Risk of vertebrobasilar stroke and chiropractic care: results of a population-based case-control and case-crossover study. Spine 2008;33:S176-83.