Boldøvelse
Træningssal
Sjov træning
Bro-øvelse

 

Træningen finder sted i vores egen træningssal og ledes af Rygcenterets fysioterapeuter i tæt samarbejde med kiropraktorerne.

Vores træning tilrettelægges ud fra individuelle hensyn, hvad enten det foregår på hold eller individuelt. Du behøver ikke være patient hos os for at deltage i vores træning.

Vores tilbud er:
– Rygskole
– GLA:D – Ryg
– GLA:D – Hofte & Knæ
– Efterfødselstræning
– Individuelle træningsprogrammer

Et rygskoleforløb strækker sig over 8 uger med én ugentlig fællestræning af én times varighed i Rygcenterets træningssal. Man deltager på et lille hold med max. 6 deltagere. Træningen ledes af Rygcenterets fysioterapeuter og er tilrettelagt efter gældende principper indenfor den nyeste rygforskning. Rygskolen er rettet mod patienten med nakke-, ryg- og/eller lændeproblemer. Typisk som et supplement til den kiropraktiske behandling, sideløbende med eller som afslutning på dit forløb.

Rygskolens primære formål er at genoptræne dig efter din rygskade. Mange oplever at være nødsaget til at må opgive den motionsform, de dyrkede inden skaden pga. smerter eller ubehag. På Rygskolen lærer vi dig at træne med den skade, du har, således at den ikke generer dig. På samme vis oplever mange at have svært ved at honorere de krav til ryggen, som ens arbejde stiller. Rygskolens formål er således også at optimere funktionen i din ryg, således at du kan opfylde de fysiske krav, som dit arbejde måtte stille.

Ovennævnte formål forsøger vi at opnå gennem stabiliserende træning. Stabiliserende øvelser er specifikke øvelser, der er konstrueret til at stabilisere og styrke muskulaturen omkring din rygsøjle. Øvelserne vil lære dig, hvordan du kan få en bedre holdning, og de vil give dig en følelse af mere kontrol over ryggen og derved over dine smerter. Øvelserne er organiserede, så træningsniveauet gradvist bliver sværere, jo længere man træner.

Målet med at udføre stabiliserende øvelser er at give dig mulighed for at kunne udføre fysisk og koordineringsmæssigt krævende bevægelser med en korrekt stabiliseret og beskyttet ryg/nakke, der ikke provokeres af disse bevægelser. Undersøgelser tyder på, at stabiliserende træning kan medvirke til at nedsætte risikoen for tilbagefald af lændesmerter.

Se hvornår det næste rygskolehold starter under fanebladet “Datoer hold” øverst på siden.

Pris Rygskole – tryk her.

GLA:D® Ryg er for dig, der har langvarige eller tilbagevendende rygsmerter, eller som gerne vil forebygge nye episoder. GLA:D® Ryg indeholder de ting, vi ved, har størst effekt på rygsmerter: information om ryggen og dens smertemekanismer, viden om hvordan du bedst kan håndtere dine smerter og sidst men ikke mindst opstart af et træningsprogram tilpasset dit niveau på en sikker og tryg måde. Men det kræver selvfølgelig en indsats fra din side, for at du kan få det bedste udbytte.

GLA:D® Ryg er patientuddannelse og træning baseret på anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, forskningsstudier og fra internationale kliniske retningslinjer. Anbefalingerne repræsenterer den nyeste og bedste viden om behandling af rygsmerter fra hele verden. GLA:D® Ryg må kun varetages af certificerede fysioterapeuter eller kiropraktorer, og vi var blandt de første i Danmark til at få denne certificering.

Vi ved, at mennesker med rygproblemer får det bedre, når de får større viden om smerter, og når de lærer, hvordan de kan bevæge sig og træne. GLA:D® Ryg består af nedenstående:

Indledende undersøgelse ved fysioterapeut
Du undersøges af en fysioterapeut og testes i 5 simple funktionstest. Du udfylder et spørgeskema, du får tilsendt pr. mail.
Du introduceres til øvelserne, som indgår i den praktiske træningsdel. Du vurderes i forhold til hvilket niveau, du skal starte på i hver enkelt øvelse.

2 x 1 times patientuddannelse (teoretisk)
Undervisningen har fokus på information om ryggen og rygsmerter, og hvordan du på bedst mulig vis kan håndtere dine smerter.

16 x superviseret holdtræning (praktisk)
Holdtræningen foregår under supervision af en certificeret GLA:D® Ryg fysioterapeut. Ved hver træning justeres du i udførelsen af såvel som i sværhedsgraden i hver enkelt øvelse.

Opfølgning efter endt træning
Her testes du igen i de samme tests, som vi udførte ved den indledende undersøgelse. Desuden udfyldes spørgeskema via mail.

Opfølgning, 12 måneders follow up
Du får tilsendt en mail med et link til et spørgeskema, du skal udfylde.

Pris GLA:D® Ryg – tryk her.

Se hvornår GLA:D® Ryg starter under fanebladet “Datoer hold” øverst på siden.

Mange tror, at knæ og hofter med artrose (eller ”slidgigt”) skal skånes, og det er forkert.

Hvorfor skal vi træne med artrose?
Selvom ledbrusken er slidt, kan smerterne hos mange trænes væk. Sundhedsstyrelsens anbefalinger for behandling af artrose indeholder information, træning og ved behov vægttab.

Flere end en halv million danskere lider af artrose eller ”slidgigt”. Artrose udvikles langsomt og påvirker strukturer som ledkapsel, menisker og ledbånd, hvor slutstadiet er lig med stort tab af ledbrusk og påvirkning af knoglen under brusken.

En gennemsnitsdansker mister 7 år med god livskvalitet som følge af smerter og funktionsnedsættelse på grund af artrose/”slidgigt”.

Derfor har vi hos Hartvigsen & Hein Rygcenter og Idrætsklinik indført det dokumenteret effektive uddannelses- og træningskoncept GLA:D – Godt Liv med Artrose i Danmark.

Hvad indeholder GLA:D – Hofte & Knæ?
– Indledende undersøgelse hos fysioterapeut, herunder 40 meter gangtest samt 30 sekunders rejse-sætte-sig-test.
– Individuel instruktion til træningsprogrammet.
– 2 x patientundervisning omhandlende artrose á 1 time, herunder information om effekten af evt. vægttab ift artrose.
– 6 ugers superviseret træning med 2 gange træning om ugen.
– 3 måneders opfølgning med fornyet test.
– 12 måneders opfølgning, elektronisk

Hvad koster GLA:D – Hofte & Knæ?
Pris GLA:D – Hofte & Knæ – tryk her.

Se hvornår det næste hold med GLA:D – Hofte & Knæ starter under fanebladet “Datoer” øverst på siden.

Lidt om baggrunden for GLA:D – Hofte & Knæ
I Sverige er en tidlig indsats bestående af patientuddannelse og træning (BOA) indført i store dele af landet, og flere end 200 fysioterapeuter har gennemgået uddannelse i konceptet. Patientdata samles i et nationalt register, og initiativet kan derfor evalueres med hensyn til patientens oplevelser og omkostninger i samfundet.

Godt Liv med Artrose i Danmark (GLA:D) repræsenterer et lignende dansk  evidensbaseret initiativ følgende de eksisterende anbefalinger for behandling af knæ- og hofteartrose, samtidig med at den tilhørende database for første gang giver mulighed for at følge patienter med artrose i knæ og hofte fra symptomdebut. Det første GLA:D-pilotprojekt for alle ansatte på 55+ år i Aalborg Kommune blev en stor succes med reduceret smerte og forøget funktion og livskvalitet hos deltagerne.

Dette link sender dig videre til en artikel i avisen Nordjyske omhandlende pilotprojektet udført i Aalborg Kommune. Ønsker du en lidt mere videnskabelig beskrivelse af GLA:D, kan du læse denne artikel fra Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, hvor bl.a. Jesper Hoeg fra H&H udtaler sig.

Formålet med træningen
Stabiliserende og styrkende træning for muskelkorsettet og bækkenets muskler med henblik på at styrke muskler, der naturligt svækkes under en graviditet og fødsel. Hertil tillægges skulder og nakkeøvelser, da det erfaringsmæssigt er belastende for nakke-skuldre at amme/give flaske samt bære rundt på den lille.

Målgruppe
Holdet er for dig, der skal i gang med træningen igen efter endt graviditet og fødsel og/eller dig, der har bækken/ryg-problemer, også selv om det er mange år siden, du har født. Du må have din baby med til træningen, og det skal være minimum 4 uger siden, du har født.

Praktisk info
Efterfødselforløbet strækker sig over 8 uger med èn ugentlig fællestræning. Derudover forventes det, at der arbejdes med øvelser hjemme for at opnå den bedste effekt af træningen. Der vil højst være 6 personer på holdet, og der vil derfor være mulighed for individuel instruktion og træningsplanlægning.

Graviditet og fødsel
En graviditet og en fødsel er hård ved kroppen, og efterfødselstræning er et vigtigt redskab til at nærme sig det gamle funktionsniveau. Under graviditet er dine mavemuskler blevet svage, og din ryg har været udsat for en relativ hård belastning. Derudover er det meget vigtigt at træne bækkenbunden for at undgå vandladningsproblemer og nedsynkning af underlivsorganer. Hertil ligger de problemer, der kan komme i nakke- og skulderområdet af de mange løft, der er med en lille ny derhjemme.

Tidspunkt
Da den ansvarshavende fysioterapeut Maria Jørgensen selv er på barsel p.t., har vi været nødt til at sætte efterfødselstræningen på pause, til hun kommer retur igen.

Pris Efterfødselstræning – tryk her.

Tilmelding
Tilmeld dig i receptionen ved vores sekretærer eller på 66122382.
Du kan også kontakte fysioterapeut Maria Jørgensen på mail: ma@rygklinik.dk.

Genoptræning er vigtig, når du skal komme dig efter en skade, efter længerevarende problemer eller er ude af form.

Hvordan foregår det?
Det individuelle træningsforløb startes med en samtale og undersøgelse foretaget af fysioterapeuten. Hvad enten du er erfaren, eller du aldrig har trænet før, er det en god ide at få lagt et træningsprogram, der tager udgangspunkt i netop din situation. Det kan dreje sig om vurdering af din træningstilstand eller vurdering af et aktuelt problem. På den måde bliver din træning målrettet i forhold til dig og dine behov.

Resultatet af den indledende samtale/undersøgelse er således et specifikt træningsprogram tilpasset dine behov. Med dette som udgangspunkt kan du føle dig sikker og tryg i din træning som hen ad vejen progredieres, efterhånden som du bliver stærkere og mere stabil.

Målgruppe?
Den individuelle træning målrettes dine behov/skavanker, eksempelvis i forhold til

– Nakke
– Lænd
– Skulder
– Hofter
– Knæ
– Ankel

Den personlige træning foregår i vores normale åbningstider og aftales individuelt. Prisen for individuel træning vil være afhængig af omfanget af træningsprogrammet.

Vinter og forår 2018
Hent oversigten som PDF

Tilmelding:
Ved personlig henvendelse på klinikken eller pr. tlf. 66 12 23 82. Du kan henvende dig telefonisk dagligt 8-17.

Betaling:
Egenbetalingen for deltagelse på hold vil afhænge af tilskuddet fra den offentlige sygesikring samt af, om du er medlem af sygeforsikringen “Danmark”. Detaljer angående pris kan fås ved at rette henvendelse til klinikken.

Husk hver gang:
– medbring sygesikringskort
– medbring håndklæde
– at være iført løstsiddende tøj