Medlemmer af sygeforsikringen ”danmark” kan glæde sig over, at tilskuddet til kiropraktisk behandling hæves med ca. 10 %. Ændringen træder i kraft pr. 1. januar 2014.