I et oplæg i Ugeskrift for Læger opfordrer forskere fra Syddansk Universitet til, at der i Danmark sættes meget mere fokus på forskning i led- og muskelsygdomme. En dansker mister i gennemsnit 7 år med god livskvalitet pga. smerter i led og muskler, og omkostningerne er også høje set fra et samfundsmæssigt synspunkt. Muskel- og ledsygdomme udgør ca. halvdelen af alle erstatningsgodkendte erhvervssygdomme, og koster mere end 20 mia. kr. årligt, svarende til 15% af de totale sygdomsomkostninger.