Rygcenterets kiropraktorer var “på scenen” flere gange på Dansk Kiropraktorforenings nys overståede Faglige Kongres i Århus. Ud over Uffes tildeling af årets specialepris og Lisbeths undervisning, aflagde Casper og Uffe Kiropraktorløftet sammen med de øvrige nyoptagede medlemmer af foreningen. Det er en højtidelig begivenhed, hvor kiropraktorforeningens formand slutter med at læse Kiropraktorløftet højt.

KIROPRAKTORLØFTET
Efter at have aflagt prøve på de kundskaber, jeg har erhvervet mig i de kiropraktiske fag, aflægger jeg herved dette højtidelige løfte:

At jeg ved min virksomhed som kiropraktor stedse skal lade det være mig magtpåliggende efter bedste skøn at anvende mine kundskaber med flid og omhu til samfundets og mine med-menneskers gavn,

at jeg vil drage lige samvittighedsfuld omsorg for alle uden persons anseelse,

at jeg ikke ubeføjet vil åbenbare, hvad jeg i min egenskab af kiropraktor har erfaret, og

at jeg vil søge mine kundskaber og færdigheder fremdeles udvidede og i øvrigt gøre mig bekendt med og nøje efterleve de mig og mit fag vedkommende anordninger og bestemmelser.