Den 24/2 var Kristina og Sine på kursus på Syddansk Universitet med titlen ”Rundt om thorakal columna”. Her blev gennemgået de forskellige diagnoser, der relaterer til brystryggen inkl. en del, der ikke har mekaniske årsager, bl.a. lunge-, hjerte- og kredsløbssygdomme. Der var ligeledes mulighed for at få fif til stetoskopering (at lytte til hjerte og lunger) samt afslutningsvis gennemgang af forskellige behandlingsteknikker for brystryggen. Alt i alt en udbytterig dag, hvor der var god mulighed for at få genopfrisket sin viden.