Den 2. marts udgav Sundhedsstyrelsen to rapporter om ”Sygdomsbyrden i Danmark”, der hver især beskriver de hhv. risikofaktorer og sygdomme, der spiller de største roller i sundhedsvæsenet i Danmark.

Her er det især lændesmerter, nakkesmerter, slidgigt og depression, der fylder rigtig meget. Nakke- og lændesmerter koster tilsammen samfundet ca. 40 mia. kr. i tabt produktion og 12 mia. kr. i behandling. Medregnet i disse tal er 4.100 ekstra førtidspensioner årligt alene grundet lændesmerter.

Som kiropraktorer og fysioterapeuter kan vi være medvirkede til at hjælpe folk med disse lidelser, bl.a. gennem rådgivning, træning og manuel behandling.

De fulde rapporter kan tilgås via dette link, og en 16 siders opsummering findes her.