Der har i uge 2 2013 været en del debat i medierne om effekten af kiropraktisk behandling for kolik. To læger konkluderer i en artikel i Ugeskrift for Læger d. 7. januar 2013, at der ikke er dokumentation for effekten af kiropraktisk behandling på spædbørn med kolik, og forfatterne fraråder denne form for behandling. Dansk Kiropraktor Forening og ledende forskere på Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik påpeger, at artiklen bygger på et ikke opdateret grundlag, idet der i slutningen af 2012 er udkommet to nye undersøgelser, som styrker evidensgrundlaget for kiropraktisk behandling som værende en effektiv behandling for kolik.

På Rygcenteret har vi igennem mange år haft den store glæde at kunne hjælpe mange børn og deres forældre, når de er kommet med et grædende og utrøsteligt spædbarn. Det er derfor også for os forundrende, at man udgiver en artikel, der ikke er baseret på den mest opdaterede viden på området. Vi ser frem til også fremover at behandle de små, når der er behov og indikation for det.