Sundhedsstyrelsen har netop udgivet National Klinisk Retningslinje for Behandling af Nyopståede (0-12 uger) Lænderygsmerter. Den læser vi på Rygcenteret med glæde, da den fuldt ud bekræfter, at vi håndterer disse problemstillinger på rette vis.

Kort fortalt går det ud på, at folk med nyopståede smerter i lænden skal opfordres til at holde sig aktive; de skal informeres om det ufarlige ved tilstanden samt tilbydes manuel behandling og superviseret træning. Desuden skal brug af smertestillende medicin nøje overvejes, da der på sigt ikke er dokumentation for effekten heraf. Ligeså frarådes rutinemæssig brug af MR- eller røntgenundersøgelse, da der ikke er påvist en gavnlig effekt heraf.

Man kan derfor være sikker på at blive præsenteret for den mest optimale håndtering af sine lændesmerter, når man henvender sig hos Hartvigsen & Hein.

De centrale budskaber kan læses her.

For de detalje-orienterede og meget læselystne kan hele udgaven findes her.