I Danmark behandles hvert år ca. 10.000 børn under 1 år hos kiropraktor. Mange af disse har kolik, og selvom vi som kiropraktorer ser de gode resultater, vi kan opnå med den blide behandling, mangler der tilstrækkelig god forskning inden for dette område. Dette rådes der nu bod på af læge Lise Vilstrup Holm, der i sin post-doc vil belyse området. Hun samarbejder med kiropraktor og seniorforsker Lise Hestbæk, der har års erfaring med forskning inden for børneområdet.

Projektet går kort ud på, at kolikbørn deles i hhv. en kontrolgruppe og en gruppe, der modtager behandling over en 2 ugers periode. I dette tidsrum udfylder forældrene spørgeskemaer omhandlende gråd, søvn, spisning mm. Efter de to uger oplyses forældrene om, hvorvidt deres barn har fået behandling eller været i kontrolgruppen. Har barnet været kontrol, tilbydes herefter samme behandling som børnene i den anden gruppe, så alle deltagende børn derfor får mulighed for at modtage behandling. Hos Hartvigsen & Hein er det Lisbeth, Tina og Kristina, der deltager som behandlende kiropraktorer. Vi er alle spændte på, om resultaterne vil pege i den retning, vi har en formodning om.

Læs mere om projektet på SDU’s hjemmeside.