Fredag d. 27. juni 2014 er sidste dag med biler på den nordlige del af Thomas B. Thriges Gade. Ifm. hermed ændres der ikke på antallet af parkeringspladser i nærheden af Rygcenteret. Tværtimod bliver der flere pladser til rådighed, i alt 85 på den lukkede del af gaden (grå felter på kortet). Parkering på og under Fisketorvet er uændret, dog med tilkørsel sydfra ad Albanigade. De øvrige parkeringspladser omkring Rygcenteret har uændrede tilkørselsforhold og antal parkeringspladser som før lukningen af Thomas B. Thriges Gade.