På den netop overståede Faglige Kongres arrangeret af Dansk Kiropraktorforening fik Uffe tildelt prisen for bedste speciale sammen med medstuderende Jeppe Mathiasen. Specialet har titlen: ”A description of MRI-findings in patients with neck pain and their relation to Quebec subgroups”.

De to delte prisen med to andre medstuderende, der havde lavet et speciale med udgangspunkt i de samme MR-billeder, som Uffe og Jeppe havde analyseret. De blev af deres vejleder indstillet med følgende begrundelse:

”Søren, Erik, Uffe og Jeppe indstilles hermed alle til specialeprisen, idet de med stor flid og dygtighed har arbejdet i et team om det samme emne, men med hvert sit fokus. De har gennemført MR-evalueringer af mere end 600 nakkepatienter, et område af forskningen som aktuelt er meget sparsomt belyst. De fandt bl.a. en association mellem MR-fund og gruppen med armsmerter i Quebec klassifikationen, samt at prognosen var god for personer med rodpåvirkning og ringere for personer med discus degeneration.”

Vi er stolte over at have så kompetent en medarbejder i vores stab, og vi ønsker Uffe tillykke med prisen.