Torsdag d. 20/3-14 har Tina holdt foredrag for en del af de læger, der underviser de kiropraktorstuderende på kandidat-delen af deres uddannelse. Primærformålet var at give lægerne indsigt i, hvad det er for problemstillinger en kiropraktor møder i sin hverdag samt en forståelse for, hvordan kiropraktorerne vurderer, om en patients symptomer stammer fra led og muskler eller evt. kan have andre årsager. Denne indsigt er vigtig, for at lægerne kan optimere deres undervisning bedst muligt.