Tina Hein er netop tiltrådt som medlem af fokusgruppen for pædiatri under Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik. Fokusgruppens formål er bl.a. at skabe et brugbart netværk og en platform for kiropraktorer med interesse eller subspeciale inden for diagnostik, forebyggelse og behandling af børn for at øge deres viden og ultimativt forbedre behandlingsmulighederne for patienterne. Ligeledes er fokusgruppen med til at lave faglige arrangementer for kiropraktorer inden for området, ligesom der arbejdes med yderligere at integrere fagområdet i den kiropraktiske grunduddannelse.

Tina glæder sig til samarbejdet med dygtige kolleger på området.