Tina har i en 5-årig periode været medlem af Dansk Selskab for Kiropraktiks pædiatri-gruppe. Gruppen har bl.a. arrangeret Vidensdelingsdage for kiropraktorkolleger, været tovholdere for og undervisere til sessioner til kiropraktorernes Faglige Årsmøder, og så har medlemmerne været med til at lave en folder kaldet Børn og Kiropraktik. Folderen beskriver nogle af de problemstillinger, kiropraktorer møder i deres daglige arbejde, og som kiropraktisk behandling og rådgivning kan være med til at afhjælpe.

Pdf-udgave af Børn og Kiropraktik kan downloades her.