Tennis- og golfalbue er populære udtryk for smerter i musklerne og disses tilhæftninger på henholdsvis ydersiden og indersiden af albuen. Smerterne kan opstå spontant eller ved overbelastning af musklerne i underarmen.

Tennis- og golfalbue kan være en udfordring for enhver patient og behandler. Generelt skal området have ro for at hele og ikke blive yderligere provokeret, men mange patienter har gavn af specifikke træningsøvelser. Behandlingen består udover aflastning ved fx brug albuebind af akupunktur, specifik massage af de muskler, som ikke fungerer optimalt omkring albuen, isbehandling af muskeltilhæftningerne samt anti-inflammatorisk medicin. Desuden suppleres der med træningsøvelser, når betændelsen (inflammationen) er faldet til ro. Det er vigtigt at undersøge, hvorvidt smerterne i underarm og albue evt. forårsages af eller forværres af spændinger og irritation af muskler, led og nerver i nakke og skulder. I disse tilfælde vil manipulation og bløddelsbehandling af de involverede led og muskler have en positiv effekt på albuesymptomerne. En ultralydsskannning kan afgøre graden af inflammation i de påvirkede væv, og derved give en bedre idé om behandlings- og øvelsesstrategi samt længde af helingstid.

Læs mere og se videoer om forskellige albueproblemer på kiropraktorguide.dk