Fysioterapeut Maria Jørgensen har været på tre dages kursus i “Behandling til børn med psykiske, psykiatriske, sociale eller sansemotoriske vanskeligheder.” Her er der blandt andet blevet arbejdet med den ressourceorienterede kropsundersøgelse til børn samt sansemotorisk træning.