Diskusprolaps i nakken forekommer heldigvis forholdsvis sjældent, for det er meget ubehageligt og smertefuldt. Heldigvis er prognosen god.

En diskusprolaps opstår, når der kommer en revne i den hårde ydre skal af diskus (de støddæmpende bruskskiver mellem hvirvlerne i rygsøjlen). En sådan revne kan tillade, at det bløde materiale i diskus’ midte trænger igennem revnen og forårsager irritation af nerver og evt. rygmarv. Diskusprolaps kan opstå af en enkeltstående skade på nakken, men oftest udvikles den gradvist i tilfælde af kronisk dårlig nakkefunktion.

Symptomerne på diskusprolaps er oftest jagende smerter udstrålende fra nakken til armen og hånden. Der kan være følelsesløshed eller ændret følesans i det påvirkede område, til tider med en stikkende snurrende og/eller sovende fornemmelse, ligesom man kan opleve at være svag i den pågældende arm eller hånd. Det er svært at finde hvile, specielt om natten, da symptomerne bl.a. forværres af at ligge ned.

Mange patienter med prolapslignende symptomer behandles dagligt i kiropraktiske og fysioterapeutiske klinikker. Normalisering af funktionen af nakkens led og muskler vha. manipulation, muskelafslappende teknikker og forskellige øvelser vil være medvirkende til at reducere irritationen af de påvirkede nerver, hvorved symptomerne gradvist fortager sig. Hvorvidt manipulation vil blive brugt, afhænger af problemets omfang og vil blive vurderet i hvert enkelt tilfælde. Korrekt udført manipulation for diskusprolaps i nakken er både sikkert og effektivt. Afhængigt af symptomernes sværhedsgrad og varighed vil helingstiden variere fra person til person, men der vil oftest være tale om en gradvis bedring over uger til måneder. Her på Rygcenteret gør vi meget ud af at have en sideløbende dialog og samarbejde med din egen læge, så du får den bedst mulige behandling suppleret med den bedst mulige smertestillende medicin under behandlingsforløbet. I svære tilfælde, som ikke bliver bedre af anden behandling, kan det være nødvendigt at fjerne prolapsen ved en operation. Imidlertid er operation ikke en garanti for smertefrihed.

Har man diskusprolaps i nakken, ydes der ekstra tilskud til behandling fra den offentlige sygesikring via et såkaldt “Prolaps-pakke-forløb”. Se priser her.