Et nyt dansk studie viser, at fire ud af ti unge med knæsmerter forsat har smerter efter 5 år i sådan en grad, at det påvirker deres karrierevalg, livskvalitet samt deltagelse i sportsaktiviteter. Studiet viser også, at en stor del ikke opsøger diagnostik og behandling, samt at de jævnligt bruger  smertestillende medicin. Dette er ikke ideelt. En grundig undersøgelse og en faglig vurdering hos Hartvigsen & Hein kan give klarhed om fremtidsudsigterne samt være med til at igangsætte relevant behandling og træning. Det betaler sig – også på den lange bane.

De engelsk-kyndige kan læse studiet her.