Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet har i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed netop lanceret resultaterne af en undersøgelse af børns og unges fysiske aktivitetsniveau og sammenhængen med bl.a. deres selvopfattede sundhed, brug af skærm, overvægt mm.

De finder, at børn og unge der er fysisk aktive i min. 1 time om dagen opfatter sig selv som værende mere sunde og mere tilfredse med livet end deres ikke så aktive jævnaldrende. De fysisk aktive børn er også mindre overvægtige og bruge mindre tid i gennemsnit foran en skærm.

Forskerne bag undersøgelsen kan ikke konkludere på årsag og effekt på de ovenstående parametre men kan kun anbefale vigtigheden af fysisk aktivitet.

Oplever du derfor, at dit barn har smerter, så han/hun ikke har lyst til eller kan deltage i idræt/sport i skolen eller i fritiden eller på anden måde ikke kan være med i fysiske aktiviteter, kan det være en god idé med en vurdering hos enten en kiropraktor eller en fysioterapeut, så barnet kan blive hjulpet tilbage til at kunne være aktiv igen.

Læs en opsummering af undersøgelsen på SDU’s hjemmeside.