Sundhedsstyrelsen har udarbejdet Nationale Kliniske Retningslinjer for ikke-kirurgisk behandling af akut opstået nerverodspåvirkning i nakke og lænd. Den 25/2 var klinikkens kiropraktorer til præsentation af disse retningslinjer på Rygcenter Syddanmark i Middelfart. Præsentationen blev foretaget af kiropraktor og seniorforsker Alice Kongsted fra Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik. Alice har været med til at udarbejde begge retningslinjer i samarbejde med forskere fra andre faggrupper. Hun fortalte om det konstruktive samarbejde, der havde været i arbejdsgrupperne og opsummerede konklusionerne herfra.

Konklusionerne for retningslinjerne er lavet på baggrund af en kritisk gennemgang af litteraturen for begge områder, og hvor litteratur var manglende eller af utilstrækkelig kvalitet, er arbejdsgrupperne fremkommet med anbefalinger baseret på god klinisk praksis.

For både nakke- og lændeområdet er konklusionerne, at det kan anbefales at benytte både træning og ledbehandling kombineret med rådgivning som intervention. Dette er selvfølgelig glædeligt, da det er dette, vi her på Rygcenteret benytter som tilbud til folk med disse problemer. Det anbefales også, at man ikke pr. automatik foretager MR-skanning, ligesom kirurgisk vurdering først bør overvejes efter 8 og inden for 12 uger, såfremt der ikke er tilfredsstillende effekt af andre tiltag.

Der er derfor ikke grund til bekymring, hvis man ikke bliver henvist til MR-skanning, selvom der er tale om en diskusprolaps med nervepåvirkning. Ved symptomer der med det samme indikerer behov for skanning eller for vurdering mhp. operation, kan man være forsikret om at blive henvist til dette.

For de ekstra interesserede kan man kigge nærmere på en opsummering af retningslinjerne her:

Retningslinjer for nakke.

Retningslinjer for lænd.