Fysioterapeut Maria Jørgensen tilbyder nu motorisk screening af 0-3-årige børn.

Spædbarnet benytter sig af fastlagte programmer i hjernen og udvikler motorikken i takt med hjernens modning og ved motivation fra omgivelserne. Barnet skal lære at mestre bestemte bevægestrategier som at rulle, krybe, kravle, sidde, stå og gå. Sommetider ses der afvigelser fra dette, og Maria kan vurdere det enkelte barns udviklingsalder på de fin- og grovmotoriske områder og hjælpe barnet i dets videre udvikling.

Hos de små børn kan der være tale om problemer så som at barnet:
Ikke vil ligge på maven
Har en tydelig favoritside – kigger eller ligger primært til den ene side
Har et skævt baghoved
Kravler eller går sent
Reagerer voldsomt på forskellige sansestimuli som lyd eller lys

Motoriske vanskeligheder kan også, når barnet bliver ældre, have betydning for indlæring, social udvikling, lavt selvværd og emotionelle vanskeligheder. Motoriske vanskeligheder er derfor noget, der påvirker hele barnets trivsel, og fysioterapeuten kan undersøge, hvorvidt barnet har brug for hjælp til sin motoriske udvikling.

Er du/I interesserede i at vide mere, kan Maria kontaktes på mail: ma@rygklinik.dk