En analyse af forskellige sygdommes indvirkning på livskvalitet blev publiceret i det højt anerkendte tidsskrift The Lancet i december 2012. “Global Burden of Disease-analysen” sætter i den grad muskel-skelet-sygdomme og rygsmerter på dagsordnen.

Kort fortalt konkluderer den, at rygsmerter er den tilstand i verden, der påvirker funktionsevne mest i negativ retning. Nakkesmerter er nummer 3. Disability (= funktionsnedsættelse) fra muskel- og skelet-sygdomme er steget 40% fra 1990 til 2010. Mere end 630 millioner mennesker lider af rygsmerter, og mere end 320 millioner af nakkesmerter. Slår man disability og død sammen er muskel-skelet-sygdomme på en fjerdeplads over sygdomme, der lægger til grund for dette.

Der hersker derfor ingen tvivl om, at det er yderst vigtigt med fortsat forskning i årsager, behandling og forebyggelse af muskel-skelet-sygdomme. På Rygcenteret holder vi os kontinuerligt opdaterede om den nyeste forskning og er også stolte over selv at have 2 Ph.d-studerende i teamet. Desuden er vi som Forskningsklinik løbende med i forskningsprojekter i samarbejde med Syddansk Universitet og Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik.