Lisbeth Hartvigsen har i sin egenskab af praksiskonsulent i Region Syddanmark været med til at udvikle et nyt forløbsprogram for borgere med ondt i lænden. Det er baseret på den nyeste viden og er et yderst visionært tiltag mhp. at kunne hjælpe de rigtig mange mennesker, der døjer med smerter i lænden. Programmet beskriver, hvilke råd og hvilken type vejledning og behandling, der er bedst at anvende.

Forløbsprogrammet blev præsenteret til et kick-off arrangement d. 24. januar 2024, og vi var naturligvis til stede for at blive helt opdaterede, så vi bedst muligt kan hjælpe dem, der vælger at komme til os med deres rygproblemer.