Lørdag d. 30/4-22 var Tina til Vidensdelingsdag arrangeret af Pædiatrigruppen under Dansk Selskab for Kiropraktik.

Børnelæge Olav Bennedbæk holdt oplæg omkring børn og hovedpine. Han fortalte bl.a. om, at hovedpine hos børn (ud over de kendte led- og muskelspændinger, som vi arbejder med) også kan skyldes mangel på vitamin D eller jern eller kan have relation til astma og allergi.

Der var ligeledes oplæg om og kollegial snak om diagnosekodning og epikriseskrivning vedr. børnepatienter. Altid udbytterigt med ny viden og erfaringsdeling med kolleger.