Kristina Boe Dissing har de sidste 6 år arbejdet på en ph.d. omhandlende børn og unge med rygproblemer. Nogle af hendes resultater er grundlaget for det seneste nyhedsbrev udsendt fra os via kiropraktorguide.dk. Det omhandler skolebørn med ondt i ryggen, hvor Kristinas studier bl.a. viser, at ca. halvdelen af alle skole-elever mellem 8-15 år havde oplevet at have ondt i ryggen over en periode på 3 år, og at ca. en tredjedel af børnene havde oplevet at have ondt i ryggen over en længere periode. Dette er vigtig viden, da det også vides, at børn og unge med ondt i ryggen har større risiko for at få ondt i ryggen som voksne. Derfor er det også vigtigt, at man som forældre reagerer, hvis ens barn klager over ondt i ryggen over en længere periode. Det er i de tilfælde en god idé at få sit barn undersøgt, så der kan sættes ind med behandling og/eller øvelser, så man forhåbentlig kan reducere risikoen for, at barnet udvikler kroniske rygsmerter.

Læs hele nyhedsbrevet her.