Smerter i muskler og led koster hvert år det danske samfund over 17 mia. kr. Mange mennesker har forgæves forsøgt at få hjælp til deres muskel- og ledsmerter og ender derfor med langvarige sygemeldinger og tidlig pensionering, og endnu flere mennesker lever med kroniske eller tilbagevendende smerter. Smerter i led og muskler kan ikke kureres, men der kan gøres meget for at bedre tilstanden for mange mennesker, hvis der kan opnås større ensretning i tiltagene overfor folk med disse problemer. Dansk Kiropraktorforenings formand Lone Kousgaard Jørgensen inviterer derfor de danske praktiserende læger til en dialog om, hvordan man kan bedre indsatsen for disse mennesker.

Læs mere i dette nyhedsbrev, hvor du også kan se interviews med Lone Kousgaard Jørgensen og professor Jan Hartvigsen.