Sine Kiilerich Andresen

Sine Kiilerich Andresen

Kiropraktor med klinisk og politisk erfaring. Uddannet inden for ultralydsundersøgelse

Indehaver Hartvigsen & Hein Rygcenter og Idrætsklinik

Mailadresse: ska@rygklinik.dk

Sine er en særdeles kompetent kiropraktor. Hun varetager udredning og behandling af bevægeapparatssmerter hos patienter i alle aldre og har altid fokus på individet og tilrettelægger forløb tilpasset den enkelte patient. Hun er uddannet til at foretage ultralydsundersøgelser (EFSUMB level 1) og er derfor en meget vigtig medspiller, når der skal diagnosticeres ekstremitetsproblemer herunder særligt skulderproblematikker. 

Sine deltager løbende i efteruddannelse og har ud over ultralydsuddannelsen b.la. efteruddannelse indenfor akupunktur, Udvidet Lænderygundersøgelse, GLA:D Ryg og spinalstenose. 

Sideløbende med sit kliniske arbejde underviser hun kiropraktorstuderende i ortopædisk og neurologisk undersøgelse på Syddansk Universitet. 

Sine har været tilknyttet som kiropraktor på to ph.d.-projekter omhandlende ryg- og ekstremitetssmerter hos skolebørn, hvor hun oparbejdede erfaring indenfor diagnostik og behandling af denne patientgruppe. 

Hun sidder desuden i bestyrelsen som formand i Kiropraktor-kredsforening Syd og er også medlem af samarbejdsudvalget i Region Syd. 

Sine er aktiv dressurrytter på let niveau, hvorfor hun har speciel interesse og indsigt i at optimere den biomekaniske funktion af ryttere på alle niveauer. 

Sine var i turnus på Rygcenter Syddanmark og i privat klinik i Slagelse og Kerteminde, og hun var efterfølgende ansat i privat klinik i Vejle og Hjørring. Hun startede hos Hartvigsen & Hein i sommeren 2015, og hun blev medejer i 2020. 

Sine er født i 1981 og bosat med sin mand og 3 drenge i Odense. Hun er uddannet fra Syddansk Universitet i 2009.